Szocpol | Hitel és Lízing Centrum | Szocpol, FOT
Hitel és Lízing Centrum fejléc

Hitel hirdetések

Hitel és lízing hirdetésekLakásépítési kedvezmény (szocpol)

(Ez a támogatási forma jelenleg nem igényelhető.)

A lakásépítési kedvezmény egy vissza nem térítendő támogatás, melyet az Ön által eltartott és Önnel közös háztartásban élő gyermekei (illetve más eltartott családtagja) után vehet igénybe lakástervei megvalósításához.

Milyen esetekben jogosult a lakásépítési kedvezményre?

Ön akkor jogosult a lakásépítési kedvezmény (szocpol) igénybevételére, ha nincs lakástulajdona, lakásigénye méltányolható, és

 • új lakást épít,
 • értékesítés céljára újonnan épített lakást vásárol,
 • lakást bővít (2 vagy több gyermek esetén a tetőtér beépítés és az emeletráépítés is),
 • használt lakást vásárol.

Az eltartottaknak a felépített, bővített, illetve megvásárolt lakásba Önnel együtt kell költöznie. A támogatásra való jogosultságról az állandó lakhely szerinti település jegyzőjétől kell igazolást kérni. Kedvezmény azok után a gyerekek után igényelhető, akik után korábban kedvezményt még nem számoltak el.

A Lakásépítési kedvezménnyel épített, vásárolt, bővített lakásban az építtetőnek, vásárlónak legalább 50 %-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Házaspár, élettárs igénylők esetén a lakásban mindkét félnek tulajdont kell szereznie és azt az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A lakásban az igénylőn kívül csak az általa eltartott gyermek, vagy más együttköltöző családtag szerezhet tulajdont.

A lakásbővítésre, illetve a használt lakás vásárlásra további részletszabályok vonatkoznak.

Bővítésre abban az esetben igényelhető a kedvezmény, ha

 • az legalább egy lakószobával való bővítést jelent az épület alapterületének növelésével, és az építési engedély kiállításának dátuma 1999. január 1-je utáni.
 • Ha kettő vagy több gyermeket tart el, a kedvezményt az új lakás építésének nem minősülő tetőtér beépítéséhez és emeletráépítéshez is igénybe veheti.

Használt lakás vásárlásához akkor igényelheti a kedvezményt, ha

 • 3 vagy több gyermeket tart el, több mint két éve már tulajdonában lévő lakást értékesít és helyette - legalább komfortos - lakást vásárol, melynek nagyobb a hasznos alapterülete és a szobaszáma legalább eggyel több.
 • További feltétel, hogy az értékesített lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50% arányú tulajdonában álljon, és az értékesített lakás eladási árának a 12/2001. (I.31.) Korm.rendeletben foglaltakkal csökkentett összegét a vásárlásra fordítsák.

Mekkora összeggel számolhat?

Az igénybe vehető kedvezmény összege a gyermekek számától és a hitel céljától függ.
Ha új lakást épít vagy újonnan épített lakást vásárol, a kedvezmény összege:

 • első gyermek után 900.000 Ft,
 • második gyermek után 1.500.000 Ft,
 • harmadik gyermek után 1.400.000 Ft,
 • negyedik gyermek után 800.000 Ft
 • minden további gyermek után gyermekenként: 200.000 Ft.

Bővítés, illetve használt lakás vásárlás esetén a gyermekenként igénybe vehető kedvezmény a fenti összegek fele. A kedvezmény összege gyermeken kívül más eltartott családtag után személyenként 30.000 Ft.

Megelőlegezett lakásépítési kedvezmény                                          

Amennyiben Önök fiatal házaspárként új lakást vásárolnak vagy építenek, és a következő években gyermek vállalását tervezik, úgy kérhetik a lakásépítési kedvezmény megelőlegezését (fiatal házaspár: ha a házastársak egyike sem töltötte be a 40 életévét a kölcsön-(adásvételi) szerződés megkötésének időpontjában).

A vállalt gyermekek számától függően a kölcsön összege, illetve a vállalás teljesítésének határideje a következő:

Esetek Megelőlegező kölcsön összege  Megelőlegezési időszak 
Gyermektelen fiatal házaspár egy gyermeket vállal  900.000 Ft  4 év
Egygyermekes fiatal házaspár további egy gyermeket vállal  1.500.000 Ft  4 év
Gyermektelen fiatal házaspár két gyermeket vállal  2.400.000 Ft   8 év

A megelőlegezési időszakban a kölcsön díjait az Állam fizeti meg. Ha a vállalt gyermekek a megelőlegezési időszak lejárta előtt megszületnek, úgy az Állam a kedvezményt jóváírja - a kölcsön megszűnik. Ha a gyermekvállalás nem teljesül, vagy a megelőlegezési időszak alatt a házasság felbontására kerül sor, akkor a kölcsön összegét bankunknak, az Önök helyett megfizetett díjakat pedig az Államnak részletekben vissza kell fizetniük.

A gyermekvállalás teljesülését a hitelintézetnek 60 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben az igénylő a gyermek megszületését ezt követően jelenti be, úgy a bejelentéstől számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni a gyermek megszületése és a bejelentés  időpontja közötti időtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást.

Utólagos lakásépítési kedvezmény

Ha új lakásuk építéséhez / vásárlásához lakáskölcsönt vesznek igénybe, de gyermekük a költözést követően (még a törlesztési időszak alatt) születik meg, a kedvezmény utólag is megilleti Önöket, ha a hitelszerződés aláírásakor megfeleltek az akkor érvényben volt feltételeknek. Ebben az esetben a gyermek megszületésekor a kedvezményt a bank jóváírja hiteltartozásuk csökkentésére, vagy ha a 12/2001. (I.31.) Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül igénylik a kedvezményt, akkor az Ön választása szerint az építési költség/vételár megfizetésére is felhasználható.

Hogyan történik a folyósítás?

Lakásvásárlás esetén a folyósítás egy összegben, az eladó kezéhez vagy számlájára történik. Lakásépítés, illetve bővítés esetén a banknak vizsgálnia kell, hogy az igénylő rendelkezésére áll-e a kivitelezéshez / vásárláshoz szükséges összeg kedvezményen felüli része (saját erő). A folyósítás a készültségi fokkal arányosan, részletekben történik. Az adósnak vállalnia kell, hogy legkésőbb az utolsó kölcsönrész, illetve támogatás folyósításáig bemutatja a banknak a költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70 %-áról ( illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön és közvetlen támogatások együttes összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő ) saját névre, vagy a vételár 70%-a erejéig az előző építő (építtető) nevére kiállított számlákat.
Építési engedély köteles munkák esetén, az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.

Méltányolható lakásigény

A méltányolható lakásigény fogalmában a méltányolhatóság a lakószobaszámnak és a lakás építési (vásárlási) költségének azt a mértékét jelenti, amelyet a jogszabály a család tagjainak száma alapján támogathatónak ítél meg.

A lakásigény mértéke az igénylő és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, valamint a jogszabályban meghatározott családtagok) számától függően a következő:

 • egy-két személy esetében: legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
 • három személy esetében: legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
 • négy személy esetében: legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.
  Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa. (Fél szoba az a lakószoba, amelynek alapterülete a 6 négyzetmétert meghaladja, de nem haladja meg a 12 négyzetmétert.) Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.
A szobaszámokhoz rendelt forintban meghatározott, a lakásépítés (lakásvásárlás) - telekárat nem tartalmazó - átlagköltségét (árát) a Pénzügyminisztérium az alábbiakban határozta meg:

Együttköltöző családtagok száma (fő) 

Lehetséges, tényleges szobaszám (db) 

Építési költség/ár Budapesten (Ft) 

Építési költség/ár vidéken (Ft) 

1-2 

10.500.000 

9.500.000 

1,5 

12.500.000 

11.500.000 

15.000.000 

14.000.000 

2,5 

17.500.000 

16.500.000 

19.500.000 

18.500.000 

1,5 

12.500.000 

11.500.000 

15.000.000 

14.000.000 

2,5 

17.500.000 

16.500.000 

19.500.000 

18.500.000 

3,5 

22.000.000 

21.000.000 

15.000.000 

14.000.000 

2,5 

17.500.000 

16.500.000 

19.500.000 

18.500.000 

3,5 

22.000.000 

21.000.000 

24.500.000 

22.500.000 

2,5 

17.500.000 

16.500.000 

19.500.000 

18.500.000 

3,5 

22.000.000 

21.000.000 

24.500.000 

22.500.000 

4,5 

27.000.000 

25.000.000 

5* 

29.000.000 

27.000.000 

19.500.000 

18.500.000 

3,5 

22.000.000 

21.000.000 

24.500.000 

22.500.000 

4,5 

27.000.000 

25.000.000 

29.000.000 

27.000.000 

5,5* 

31.500.000 

29.500.000 

6* 

33.500.000 

31.500.000 

19.500.000 

18.500.000 

3,5 

22.000.000 

21.000.000 

24.500.000 

22.500.000 

4,5 

27.000.000 

25.000.000 

29.000.000 

27.000.000 

5,5 

31.500.000 

29.500.000 

6* 

33.500.000 

31.500.000 

6,5* 

36.000.000 

33.500.000 

7* 

38.000.000 

36.000.000 

* 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében

Tehát: Ha 2 gyermekükkel egy újonnan épült lakásba szeretnének költözni a fővárosban, akkor maximum egy 4 szobás 24.500.000 Ft-os ingatlan megvásárlásához járnak a közvetlen támogatások.

A számításba vehető személyek száma az együttlakó, fiatal házaspár esetében legfeljebb két vállalt gyermekkel, egy gyermekkel költöző fiatal házaspárok esetében további egy vállalt gyermekkel növelhető (fiatal házaspár: ha a kölcsön-(adásvételi) szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét).


Forrás: Magyarország.huLinkek   |   Lakáshitel   |   Jelzáloghitel   |   Vállalkozói hitel   |   Ingatlan   |   Autóhitel

Minden jog fenntartva - Hitel és Lízing Centrum 2008-2009
Hírek Honlapkészítés: Eastside Informatika Kft.